Почивки Турция

Полезна информация за Почивки Турция
Турция
Турция (Turkey или Republic of Türkiye)
Континент - Европа (Europe) / Азия (Asia)
Столица - Анкара (Ankara), най-голям град - Истанбул (Istanbul)
Официален език - Турски (Turkish)
Парична единица - Турска лира (Turkish lira - TRY); 1 лира = 100 куруша (kurus), могат да се
използват и кр.карти
Часова зона - UTC +3 (TRT)
Телефонен код - +90
Площ - 783,356 кв.км

Население - 84.6 млн. (2021)
Посока на движението - дясно
Унитарна Президентска Конституционна Република
Член на ООН (UN), НАТО (NATO), Световната Банка (WB), Съветът на Европа (CoE), от 2005 г.
води преговори за присъединяване към Европейският Съюз (EU); член - основател на
Организацията за икон.сътрудничество и развитие (OECD), Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (OSCE), Организацията за Ислямско Сътрудничество (OIC) и др.