Почивки Гърция

Полезна информация за Почивки Гърция
Гърция
Гърция (Greece или Hellenic Republic)
Континент - Европа (Europe)
Столица - Атина (Athens)
Официален език - Гръцки (Greek)
Парична единица - Евро (ЕUR), могат да се използват и кр.карти
Часова зона - зимна - UTC +2 (EET); лятна - UTC +3 (EEST)
Телефонен код - +30
Площ - 131,957 кв.км
Население - 10,4 млн. (2021)
Посока на движението – дясно
Унитарна Парламентарна Република
Член - основател на ООН (UN), член на Европейският съюз (EU), Еврозоната (Eurozone),
Съветът на Европа (CoE), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), НАТО
(NATO), Организацията за икон.сътрудничество и развитие (OECD), Световната Търговска
Организация (WTO) и др.